Månedlige arkiver: september 2019

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte 2019 10 årsjubileum!
Fremmøte: 8

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden – ok
2. Valg av møteleder og referent -Lars 
3. Årsberetning
Styret i Leverdalen vel har siste år bestått av: Lars Mostad, leder, Bernt Sylthe, kasserer, Bernt Ole Rognes, styremedlem og Svein Vold, skiløypekontakt
Styret hadde ett møte den 8 nov 2018 og referatet ble lagt ut på hjemmesiden. I drømmepåsken 2019 var skiløypa på plass rundt hele dalen, finansiert med tilskudd fra Rennebu kommune og av foreningen. Påsketreffet på Rokkonessetra ble en fin opplevelse i flott vær. Gapahuken står godt i mot vær og vind, og brukes. Det er rydda i restmaterialene rundt bygget, og mer enn nok til å lage utvendige benker. Her trengs det bare sag, drill og skruer, og et par medlemmer med litt ledig fritid. Styret konkluderer med at det har vært et rolig år uten store saker. Foreningen har 21 betalende medlemmer i 2019. Årsberetning ble godkjent

4. Regnskap og budsjett
Beholdning pr dato 90.030kr – regning for løype 52.000kr for to år.
Tilskudd fra Rennebu K. 10.000 i 2018 og 2019. Beholdning nå: 38.030kr.
Regnskap ble godkjent.

5. Andre saker
Skiløypeprosjektet (+)
Vi viderefører også neste år, men ny vurdering på neste årsmøte. Kontingenten neste år går til løype også i 2019.

6. Ønsker for foreningen fremover
Positivt med det sosiale fellesskapet, og arrangement i påska.Også et talsrør når det skjer noe. Styret oppretter Facebook-gruppe for foreningen. Bernt S sjekker med Rennebu kommune om mulig merking opp til Trollhytta.

7. Valg
Leder: Lars Mostad
Kasserer: Bernt Sylthe
Medlem: Svein Vold (skiløype)

Årsmøtet takker Bernt Rognes for innsatsen i styret gjennom 10 år.