Asfalt

Arbeidet på Nerskogveien starter i morgen 23 juni. Utstyret er på plass ifølge lokale kilder?Lars