Underlige tider

Hei alle sammen. I disse tider er det lite sosial aktivitet i samfunnet – så også i vår lille forening. Men våre drømmesteder ligger der, i stadig skarpere luft på vei mot vinter. Jeg regner med at mange av dere – som oss – kanskje har brukt hytta mer enn vanlig denne sommeren – med tanke på alle reiserådene som har versert. På grunn av denne situasjonen har også styret tatt pause, og årsmøte må vente til 2021. Kommer det informasjon dere må ha vil den komme på e-post. Vennlig hilsen Lars M, styreleder.

Veien er åpnet

Leverdalsveien åpner i kveld. På grunn av skade på brua over Levra blir den stengt ei stund utover. Så det kan kjøres innover fra begge sider, men ikke tvers i gjennom dalen?

Leverdalsveien

Hei dere, sommeren er her men isen på veien hindrer åpning foreløpig. Regner med klarsignal fra veisjefen om noen dager, og legger ut signalet så snart det skjer?

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte 2019 10 årsjubileum!
Fremmøte: 8

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden – ok
2. Valg av møteleder og referent -Lars 
3. Årsberetning
Styret i Leverdalen vel har siste år bestått av: Lars Mostad, leder, Bernt Sylthe, kasserer, Bernt Ole Rognes, styremedlem og Svein Vold, skiløypekontakt
Styret hadde ett møte den 8 nov 2018 og referatet ble lagt ut på hjemmesiden. I drømmepåsken 2019 var skiløypa på plass rundt hele dalen, finansiert med tilskudd fra Rennebu kommune og av foreningen. Påsketreffet på Rokkonessetra ble en fin opplevelse i flott vær. Gapahuken står godt i mot vær og vind, og brukes. Det er rydda i restmaterialene rundt bygget, og mer enn nok til å lage utvendige benker. Her trengs det bare sag, drill og skruer, og et par medlemmer med litt ledig fritid. Styret konkluderer med at det har vært et rolig år uten store saker. Foreningen har 21 betalende medlemmer i 2019. Årsberetning ble godkjent

4. Regnskap og budsjett
Beholdning pr dato 90.030kr – regning for løype 52.000kr for to år.
Tilskudd fra Rennebu K. 10.000 i 2018 og 2019. Beholdning nå: 38.030kr.
Regnskap ble godkjent.

5. Andre saker
Skiløypeprosjektet (+)
Vi viderefører også neste år, men ny vurdering på neste årsmøte. Kontingenten neste år går til løype også i 2019.

6. Ønsker for foreningen fremover
Positivt med det sosiale fellesskapet, og arrangement i påska.Også et talsrør når det skjer noe. Styret oppretter Facebook-gruppe for foreningen. Bernt S sjekker med Rennebu kommune om mulig merking opp til Trollhytta.

7. Valg
Leder: Lars Mostad
Kasserer: Bernt Sylthe
Medlem: Svein Vold (skiløype)

Årsmøtet takker Bernt Rognes for innsatsen i styret gjennom 10 år.

Påsketreff 2019

Det nærmer seg en påske med mye godt i vente, ikke minst godt vær. I fjor var påsketreffet ved gapahuken. I år blir det på Rokkonessætra på skjærtorsdag fra kl 16.00. Ta med mat og drikke til eget bruk. Eirik fyrer opp grillen, og koker vann og kaffe. Det blir litt info fra styret og konkurranse. Vel møtt!

Styremøte 6. november 2018

Tilstede: Lars Mostad, Bernt Sylthe, Bernt Ole Rognes, Svein Vold

1. Info til medlemmene

Styret beklager at det ikke ble tid til å holde årsmøte i foreningen nå i høst. Sosialt treff, årsberetning, regnskap, valg og andre saker må derfor utsettes til 2019. Når det er sagt er det p.t. ingen pressende saker som hele foreningen må ta stilling til. Styret tar det som kommer.

Styret har i år arbeidet med prosjekt skiløype i Leverdalen, og fikk tilskudd fra Rennebu kommune for å gjennomføre dette. I tillegg betalte ca 24 løypeavgift på 500 kr. Erfaringene fra prosjektet er gode. Vi vil gjenta løypekjøring kommende vinterferie og påske. Ellers registrerer vi at gapahuken i Fosslia brukes flittig, men at det behov for opprydding etter byggingen. En del av restmaterialene kan brukes til å lage benker på ytterveggene av gapahuken.

Vi sees på påsketreffet i 2019. Dette treffet blir kanskje på Rokkonessetra. Mer informasjon om dette kommer senere.

2. Skiløype

Det ble kjørt opp skiløype i påska fra skisenteret til bommen. Skisenteret gjorde jobben. Mange positive tilbakemeldinger. Tanken er å utvide med løype også i vinterferien i 2019. Finansiering: Det søkes på nytt om tilskudd fra Rennebu kommune. Regnskapet for løypeprosjektet i 2018 legges frem for årsmøtet i 2019.

3. Eventuelt  

Årsmøtet 2019: Styret vil prøve å avvikle årsmøtet i 2019 under påsketreffet.

Regnskap: 60.558 kr på konto pr 31.10.2018. Av dette er ca.24.000 innbetalt i forbindelse med skiløypeprosjektet, og skal finansiere dette. Styret besluttet også at kontingenten i Leverdalen vel neste år skal gå til skiløypekjøringen i 2019. Ingen dobbel betaling kommende vinter med andre ord.

Styret ønsker alle medlemmer en god jul og vinter i Leverdalen.

Påsken 2018

Det nærmer seg vinterens høydepunkt. Forholdene er kjempebra nå helga før med mye snø og lettskyet pent vær.  Styret har jobbet med løypeprosjektet, og vi håper det blir kjørt opp rundt dalen allerede denne påska. Så blir det påsketreff ved FOSSLIHUKEN også i år. Håper å se flere av dere til hyggelig gjensyn på skjærtorsdag fra kl 16.00. Det blir bål og quiz. Ta med pølser m.m. til eget bruk. Varm hilsen fra Lars Mostad

 

 

Gapahuken

Hei, har mottatt skilt som monteres på Fosslihuken i løpet av sommeren. Teksten er FOSSLIHUKEN, bygget 2016, Takk til Rennebu kommune. Treskilt i furu. Skal også sette opp ei bålpanne foran huken, til felles bruk. God sommer! Lars