Bli medlem?

Invitasjon til medlemskap

Leverdalen Vel ble stiftet den 2. Oktober 2009. Alle hytteeiere og grunneiere som benytter Leverdalsvegen som adkomst til sine hytter og eiendommer har anledning til å være medlemmer i foreningen. Foreningen har som sitt mål og verne om medlemmenes felles interesser i Leverdalen og omliggende naturområder i samarbeid med grunneiere i området. I følge vedtektene kan foreningen engasjere seg på følgende områder:

  • Talerør i forhold til Veilaget for Leverdalsvegen.
  • Arbeide for fellestiltak, slik som tur og skiløyper.
  • Høringsinnstans ved eventuelle utbygginger i området.

Videre kan foreningen være med på å arrangere sosiale samlinger for medlemmene.

På årsmøtet 2014 ble det vedtatt årskontingent for 2015 på kroner  500,- pr hytte/eiendom

Vi håper du vil bli medlem og anmoder til innmelding til e-post adresse post@leverdalen.no, og innbetaling av årskontingent til kontonr. 4202 24 66261

Foreningen har som mål å bidra til at hytte- og grunneiere får et forum for felles saker, og at den kan bidra til å skape et fellesskap i Leverdalen. Vi oppfordrer derfor alle til å formidle dette til andre interesserte slik at vi blir en mangfoldig og handlekraftig forening.

Her dere forslag til saker eller spørsmål angående foreningen, kan de rettes til medlemmene i styret.

e-post: post@leverdalen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.