Rapport fra Leverdalen

Det meldes om fine forhold og skiføre langs Leverdalsveien fra demningen. Det er kjørt scooterspor og det er i underkant av 20 cm snø.