Styremøte 6. november 2018

Tilstede: Lars Mostad, Bernt Sylthe, Bernt Ole Rognes, Svein Vold

1. Info til medlemmene

Styret beklager at det ikke ble tid til å holde årsmøte i foreningen nå i høst. Sosialt treff, årsberetning, regnskap, valg og andre saker må derfor utsettes til 2019. Når det er sagt er det p.t. ingen pressende saker som hele foreningen må ta stilling til. Styret tar det som kommer.

Styret har i år arbeidet med prosjekt skiløype i Leverdalen, og fikk tilskudd fra Rennebu kommune for å gjennomføre dette. I tillegg betalte ca 24 løypeavgift på 500 kr. Erfaringene fra prosjektet er gode. Vi vil gjenta løypekjøring kommende vinterferie og påske. Ellers registrerer vi at gapahuken i Fosslia brukes flittig, men at det behov for opprydding etter byggingen. En del av restmaterialene kan brukes til å lage benker på ytterveggene av gapahuken.

Vi sees på påsketreffet i 2019. Dette treffet blir kanskje på Rokkonessetra. Mer informasjon om dette kommer senere.

2. Skiløype

Det ble kjørt opp skiløype i påska fra skisenteret til bommen. Skisenteret gjorde jobben. Mange positive tilbakemeldinger. Tanken er å utvide med løype også i vinterferien i 2019. Finansiering: Det søkes på nytt om tilskudd fra Rennebu kommune. Regnskapet for løypeprosjektet i 2018 legges frem for årsmøtet i 2019.

3. Eventuelt  

Årsmøtet 2019: Styret vil prøve å avvikle årsmøtet i 2019 under påsketreffet.

Regnskap: 60.558 kr på konto pr 31.10.2018. Av dette er ca.24.000 innbetalt i forbindelse med skiløypeprosjektet, og skal finansiere dette. Styret besluttet også at kontingenten i Leverdalen vel neste år skal gå til skiløypekjøringen i 2019. Ingen dobbel betaling kommende vinter med andre ord.

Styret ønsker alle medlemmer en god jul og vinter i Leverdalen.