Påsken 2017

Påsketreff ved Fosslihuken

Årets påsketreff i Leverdalen Vel foreslås avholdt ved den nye gapahuken, det vil si ved Fosslihuken på skjærtorsdag kl 16.00. Det blir bål, svartkjel-kaffe og muligens en liten fjellquiz. Ta med pølser, pølsebrød, lomper og annet tilbehør til eget forbruk. Vi satser på brukbart vær og et hyggelig gjensyn. Med varm påskehilsen Lars Mostad

Skispor på Leverdalsveien

Jeg har hatt kontakt med styret for Leverdalsveien om mulig oppkjøring av skispor på veien. Tilbakemeldingen var i utgangspunktet positiv, men vegstyret vil behandle dette på et møte på nyåret. Vi vil deretter få en tilbakemelding. Så mer informasjon kommer da tidlig i 2017. Lars Mostad

Protokoll fra årsmøte 2016

Protokoll årsmøte i Leverdalen Vel 2016

Antall fremmøtte: 13 medlemmer Innkalling og dagsorden ble godkjent Møteleder: Roar Hellum
Referent: Lars Mostad

Underskrift referat: Guri Rasmussen og Bernt Sylthe

Styrets beretning

Gapahuken er nå 99% ferdig etter fire dugnader. Stor takk til Arnt Erik Vold for god arbeidsledelse. Påskeskirennet var vellykket med mange deltagere. Det er liten aktivitet i Nerskogen hytteforum, og fortsatt er det ikke oppnådd kontakt med ansvarlige der. Styret avventer derfor betaling av avgift. Styrets beretning ble ellers godkjent uten merknader.

Regnskap 2015

Kasserer gikk gjennom de enkelte postene. Det er 21 betalende medlemmer. Regnskapet ble revidert 3.9 av Arnt Erik Vold og funnet i orden.

Budsjett 2016

Ingen økning i kontingent i 2016. Endring vurderes på neste årsmøte, der regnskapet for Gapahuken også blir lagt frem.

Valg

Leder: Lars Mostad 92466821 Kasserer: Bernt Sylthe 94143404 Prosjekt skiløype: Svein Vold 95042494 Valgkomité: Arnt Erik Vold

Eventuelt

Skiløype rundt Leverdalen: Medlem Svein Vold følger opp saken. Styret vil også vurdere kontakt med kommunen om rundløype.
Elektronisk bom: Dette er en sak for Veilaget. På grunn av få brukere i Leverdalen har dette foreløpig ikke vært vurdert som lønnsomt.

Påska 2016

Litt informasjon om påska:
Skispor: Vi er så heldig at Ivar Hoel har sagt ja til å kjøre skispor langs veien fra bommen ved demningen og inn til sandtaket ved Kjellsætra. Dette skal være klart til fredag før palmelørdag.
Påskeskirenn: Det tradisjonsrike påskeskirennet vil bli avholdt skjærtorsdag kl. 16.00.
Som i fjor blir det hos Roar og Guri. Vi ordner med uhøytidelig skirenn og med premier som tidligere. Vi fyrer opp grillen, så ta med grillmat og drikke etter ønske.
Hilsen Roar
på vegne av styret